HGSE 气液处理装置(可为客户OEM)
 
                 
         海王星新能源气液分离设备,利用重力沉降分离的方法,采用多管并列方式, 进入分离器的气液混合物中的液体下沉到分离器底部,气体部分进入上部空间,由于气体中含有液滴等雾状液体,还要进行分离。在分离器内的冷却水管使分离器内保持较低的温度,温度下降使气体中的雾状液粒结成大的液滴,大的液滴因重量下降到下面液体中,实现气液分离,分离出的气体从上部出口输出。
 
技术参数

项目 单位 HGSE-500 HGSE-1000 HGSE-2000
额定氢气处理量 Nm3/h 500 1000 2000
氢气纯度 %(v/v) >99.8 >99.8 >99.8
氢气出气温度 ≤40 ≤40 ≤40
额定氧气处理量 Nm3/h 250 500 1000
氧气纯度 %(v/v) >98.5 >98.5 >98.5
氧气出气温度 ≤40 ≤40 ≤40
控制方式  制氢系统智能控制装置