APC智能集控软件:MLMS膜全生命周期预测管理系统
系统简介
       采用“前馈+模型+反馈”的多参数预测与控制模式,通过获取膜材料数据+进水水质数据+污染类型数据+清洗方案数据+出水水质数据+产水量数据+能耗数据等进行综合分析预测膜的寿命(当膜系统的平均比通量降低至0.2L/(m2˙h˙kPa)时,可认为膜的寿命结束),并制定合理的控制方案、清洗方案,以延长膜的使用寿命,从而降低运营成本。

现存问题
         
无法让数据分析来预测膜寿命,依赖人工经验,形成不了文字型方案      无法根据不同进水水质、实时产水量、产水水质等,进行更加科学合理的清洗和控制
         

控制原理
核心功能
  现场控制端     远程管理端
  一键控制、精准清洗
 
       Web/APP登录、寿命分析、模拟仿真
 
         

实现的目标
 
       预测并延长膜寿命    
         
       依据数据分析制定不同的运行和清洗方案  
         
       降低膜系统全生命周期的材料和运行成本